מטרות הלשכה

Frequently Asked Questions

מטרות - לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)

ארגון חוקרים פרטיים בישראל נוסד בשנת 2017, הארגון הינו עמותה וולונטרית המונהג ע"י וועד מנהל ובראשו יו"ר הארגון.

הצלחת הארגון ויכולתו לממש את המטרות שאותן הציב לעצמו, תלויה במידה רבה בגודלו ובשיתוף הפעולה של החברים .

לפיכך קיימת חשיבות רבה שכל העוסקים בענף - חוקרים, מתאמנים, בעלי משרדים ובעלי רישיונות חוקר , פעילים ושאינם פעילים  יתפקדו וירשמו כחברי ארגון.

בין מטרותיו העיקריות של הלשכה:

לתת ייצוג לכל החוקרים הפרטיים והמוגדרים כ"מתאמנים בחקירות" כמשמעותם בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה התשל"ב 1972 ותקנותיו.

קיום ביקורת מקצועית והפעלת כללי נוהג מחייבים בשילוב עקרונות אתיקה מקצועיים.

להקים ולקיים מסגרות לימוד והכשרה על פי תחומי התמחות ייחודיים (סייבר מידענות ביטוח אישות ,כלכלי ועוד) וזאת למשמר ושיפור רמת המקצוע.

הארגון פועל ויפעל להביא לקדמת הבמה ולתודעת הציבור את חשיבותו של המקצוע ותרומתו לפרט ולחברה.

להלחם בהסגת גבול המקצוע בכל האמצעיים החוקיים ולדאוג לאכיפת הדין בנושא זה ע"י רשויות החוק המוסמכות

הקמת לשכות קשר  עם ספקי העבודה הגדולים לשם קידום אינטרסים משותפים תוך שמירה על יחסים הוגנים והגונים בין הלקוחות למבצעי העבודה.

נפעל לחיזוק הקשר עם המשרד הממשלתי תוך יצירת "קשרי עבודה" עימם ואף הבאת מינוי נציג קבוע בוועדה לרישוי חוקרים.

קידום דיון וחקיקה בנושאים מרכזיים שישפרו את מעמדו החוקי של החוקר הפרטי ויקנו לו כלים ואמצעים לסיוע בעבודתו.

טיפוח וקידום קשרים עם איגודים מקצועיים מקבילים בעולם

לשמש ארגון צרכני לשם הטבות בתחומי המסחר חינוך תרבות בידור ופנאי

WordPress Theme built by Shufflehound. © עיצוב ובניית האתר: Studio SRH