אודות

אודות לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)

לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר) הוקמה במטרה לתת מענה לצרכים של העוסקים בענף החקירות הפרטיות לרבות חוקרים פרטיים בעלי רישיון ממשרד המשפטים, מתאמנים (חוקרים המצויים בתקופת לימוד ופיקוח צמוד לקראת קבלת רישיון חוקר פרטי) ובעלי משרדי חקירות פרטיים ותאגידי חקירות.

החוקר הפרטי על פי תפישתנו הוא חלק בלתי נפרד מההגנה על שלטון החוק, על הסדר והקופה הציבורית וכן על זכויות הפרט ועבודתו כיד ימין למערכת אכיפת החוק.

תרומתם הרבה של החוקרים הפרטיים היא בין היתר באיסוף מידע, חשיפת נתוני אמת וחשיפת אירועי שחיתות, הונאות, מעילות, גילוי האזנות סתר ומניעתן, בדיקות מהימנות עובדים, איתור אנשים ו/או רכוש, חשיפת האמת בנוגע לנכסים ומשאבים של אנשים וחברות, ועוד.

בחלק מהמקרים משרדי חקירות פרטיים מועסקים עבור גופים ממלכתיים (כגון: משטרת ישראל, פרקליטות המדינה הפלילית והאזרחית כאחת, צה"ל, מוסד לביטוח לאומי ומשרדי הממשלה השונים) כאשר החוקרים הפרטיים נדרשים בחקירתם להשלמת מידע או ביצוע החקירה במלואה.

בחלק אחר של המקרים משרדי חקירות מועסקים ע"י לקוחות פרטיים אינדיבידואליים או ע"י חברות עסקיות, במקרה זה לרוב הלקוחות מבקשים ביצוע חקירות ואיסוף מידע כדי להתמודד בהצלחה בסכסוכים משפטיים (בתחום האישי או בתחום העסקי), או כדי להגן על נכסים ומידע חיוני עבורם ובכך למנוע שמירה על האינטרסים שלהם.

לרוב, הציבור אינו נחשף בתקשורת אודות מעורבות משרדי החקירות ואינו נחשף להישגי החוקרים הפרטיים בפיצוח חקירות מטעם גופים ממלכתיים, ובחשיפת פשעים (מעילות, הונאות, גרימת נזק לרכוש או למוניטין) שמבוצעים במגזר העסקי והפלילי.

הלשכה הציבה לעצמה "מטרת על" הנוגעת למעמדו הסטטוטורי של החוקר, הלשכה תפעל לביצוע שינויים מהותיים במצב המשפטי הארכאי הבא לידי ביטוי ב"חוק חוקרים פרטיים" ובתקנותיו והכל על מנת לאפשר לחוקרים הפרטיים לפעול באופן יעיל וחוקי, בהתאם למציאות אשר השתנתה ללא היכר במהלך השנים שעברו מאז שנחקק החוק.

לשם מימוש מטרות אלו ואחרות הוקמו בארגון מספר ועדות רלוונטיות, שהבולטות שבהן הן:

ועדת חוק ומשפט:

ועדה שתקדם בין היתר יוזמות חקיקה, רפורמה בוועדה לרישוי חוקרים, טיפול בתלונות נגד חוקרים, לשכת קשר עם משרד המשפטים (הגוף האמון על הענף).
הלשכה תיתן ייעוץ משפטי ראשוני אך משמעותי לחברי הלשכה ואף תלווה אותם בהמשך ההליך.

ועדה אקדמית:

ועדה שתיזום השתלמויות וימי עיון לחוקרים ולמתאמנים, תפרסם חומר עיוני בעל ערך פומבי וכן תערוך בעצמה מאמרים וחומר אקדמי תורם, תרכז חקיקה ופסיקה הרלוונטיים למקצוע, ותסייע בהכנה לבחינות של משרד המשפטים.

ועדות לדוברות ויחסי ציבור:

ועדה שתקיים קשר עם גופי תקשורת שונים, ותנהל את יחסי הציבור של הענף.
ועדה שתדאג בין היתר לניהול הקשר השוטף עם חברי הלשכה ועם חוקרים ומתאמנים מחוץ לעמותה, ניהול אתר אינטרנט וקבוצות ברשתות החברתיות, טיפול בהנפקה והפצה של תעודות קיר בכל משרד חקירות בעל רישיון וחבר בלשכה וכן תעודות אישיות עבור חוקר בעל רישיון וחבר בלשכה.

ועדת קשרים בינלאומיים:

ועדה שתקיים קשר עם גופים מקבילים בעולם לשיתוף פעולה והפריה הדדית.

 

Welcome to the website of "The Israel Bureau of Private Investigators"

An association for the advancement and preservation of the status and profession of the Individual Private Investigator in Israel.

This site contains information about the Israel Bureau of Private Investigators, the Bureau represents the Private Investigator in Israel.

About the Bureau of Private Investigators in Israel

The Israel Bureau of Private Investigators (RA) was established to meet the needs of those engaged in private investigations including licensed private investigators from the Ministry of Justice, training (researchers found during the study and supervision towards making private investigator's license) and with private investigation firms and corporate investigations.

The private investigator, according to our approach, is an inseparable part of the protection of the rule of law, order and the public purse, as well as the rights of the individual and his work as the right hand of the law enforcement system.

The great contribution of private investigators is inter alia collecting information, exposing the real data and the exposure to corruption, fraud, embezzlement, disclosure of wiretaps and prevention, employee reliability checks, locating people and / or property, discovering the truth about the assets and resources of individuals and companies, and much more.

In some cases, private investigation agencies are employed by state bodies (such as the Israel Police, the State Attorney's Office, the Israel Defence Forces, the National Insurance Institute and various government ministries) where private investigators are required to complete lacking case information or carry out the investigation in full.

In other cases, private investigators employed by private individuals or by individual businesses, in this case most customers ask for investigations and information gathering in order to compete successfully in legal disputes (in the personal or in business), or to protect assets and critical information for Thus preventing the preservation of their interests.

Most often, the public is not exposed to the involvement of the investigations office and not disclosed to the achievements of private investigators cracking investigations by state bodies, and exposing crimes (embezzlement, fraud, damage to property or reputation) performed in the business sector and criminal law.

The Bureau has set itself "The purpose of the" concerning the status of the statutory of the investigator, the Bureau shall implement significant changes in the legal position archaic expressed Law for Private Investigators "and its regulations, all to allow private investigators to operate effectively and legally, in accordance with the reality which has changed tremendously over the years Which have passed since the law was passed.

In order to realise these and other goals, a number of relevant committees were established within the organisation, the most prominent of which are:

  • Law and Justice Committee
  • Academic committee
  • Committees for Spokesperson and Public Relations
  • International Relations Committee

The Bureau of Private Investigators in Israel is organised through a voluntary non-profit association and is managed by a Board of Directors headed by the Chairman of the Bureau.

 

Contact info

 

Chairman - Asaf Vaizman, Mobile. +972-50-2164444 -   ipi.org2017@gmail.com

Vice Chairman – Paz Shvartz, Mobile. +972-54-4674470

Members of the Executive Committee:

Jacob Ofir - Chairman of the International Relations Committee: info@eraninv.com

Nati Lahav

Itzik Becker

Fani Uzan

Attorney Danny Engel

Elinori Gershon

Asher Wizman

 

Contact details:                      ipi.org2017@gmail.com

 

WordPress Theme built by Shufflehound. © עיצוב ובניית האתר: Studio SRH