מטרות הלשכה

מטרות - לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)

לשכת חוקרים פרטיים בישראל מאוגדת באמצעות עמותה וולונטרית והוא מונהג ע"י ועד מנהל ובראשו יו"ר הלשכה.

בין מטרותיו העיקריות של הלשכה:

ארגון יציג

לתת ייצוג לכל החוקרים הפרטיים והמוגדרים כ"מתאמנים בחקירות" כמשמעותם ב'חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה התשל"ב 1972' ותקנותיו.

1

ארגון יציג

לתת ייצוג לכל החוקרים הפרטיים והמוגדרים כ"מתאמנים בחקירות" כמשמעותם ב'חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה התשל"ב 1972' ותקנותיו.

1

אתיקה

קיום ביקורת מקצועית והפעלת כללי נוהג מחייבים בשילוב עקרונות אתיקה מקצועיים.

2

אתיקה

קיום ביקורת מקצועית והפעלת כללי נוהג מחייבים בשילוב עקרונות אתיקה מקצועיים.

2

מקצועיות

להקים ולקיים מסגרות לימוד והכשרה על פי תחומי התמחות ייחודיים (סייבר/ מידענות ביטוח, אישות ,כלכלי ועוד) לצורך שימור ושיפור רמת המקצוע.

3

מקצועיות

להקים ולקיים מסגרות לימוד והכשרה על פי תחומי התמחות ייחודיים (סייבר/ מידענות ביטוח, אישות ,כלכלי ועוד) לצורך שימור ושיפור רמת המקצוע.

3

שיפור תדמית

הלשכה תפעל להביא לקדמת הבמה ולתודעת הציבור את חשיבותו של המקצוע ותרומתו לפרט ולחברה.

4

שיפור תדמית

הלשכה תפעל להביא לקדמת הבמה ולתודעת הציבור את חשיבותו של המקצוע ותרומתו לפרט ולחברה.

4

מסיגי גבול

להילחם בהסגת גבול של העוסקים במקצוע שלא כדין וזאת בכל האמצעיים החוקיים ולדאוג לאכיפת הדין בנושא זה ע"י רשויות החוק המוסמכות.

5

מסיגי גבול

להילחם בהסגת גבול של העוסקים במקצוע שלא כדין וזאת בכל האמצעיים החוקיים ולדאוג לאכיפת הדין בנושא זה ע"י רשויות החוק המוסמכות.

5

לשכות קשרים

הקמת לשכות קשר עם לקוחות מוסדיים העיקריים לשם קידום אינטרסים משותפים תוך שמירה על יחסים הוגנים והגונים בין הלקוחות למבצעי העבודה.

6

לשכות קשרים

הקמת לשכות קשר עם לקוחות מוסדיים העיקריים לשם קידום אינטרסים משותפים תוך שמירה על יחסים הוגנים והגונים בין הלקוחות למבצעי העבודה.

6

משרד המשפטים

נפעל לחיזוק הקשר עם משרד המשפטים הממונה על הענף תוך יצירת יחסי גומלין שוטפים, ואף הבאת מינוי נציג קבוע בוועדה לרישוי חוקרים.

7

משרד המשפטים

נפעל לחיזוק הקשר עם משרד המשפטים הממונה על הענף תוך יצירת יחסי גומלין שוטפים, ואף הבאת מינוי נציג קבוע בוועדה לרישוי חוקרים.

7

חקיקה

קידום דיון וחקיקה בנושאים מרכזיים שישפרו את מעמדו החוקי של החוקר הפרטי ויקנו לו כלים ואמצעים לסיוע בעבודתו.

8

חקיקה

קידום דיון וחקיקה בנושאים מרכזיים שישפרו את מעמדו החוקי של החוקר הפרטי ויקנו לו כלים ואמצעים לסיוע בעבודתו.

8

קשרים בינלאומיים

טיפוח וקידום קשרים עם איגודים מקצועיים מקבילים בעולם.

9

קשרים בינלאומיים

טיפוח וקידום קשרים עם איגודים מקצועיים מקבילים בעולם.

9

רווחה

פתח את כח החברים כמועדון צרכנות בזכות גודלה של ההתאחדות, המקנה כח קנייה גדול. להשתמש בכח זה כמאפיין ייחודי לחברי הלשכה, לפנייה שיווקית ממוקדת, על מנת לקבל הנחות והטבות השמורות לגופים חזקים ומאורגנים.

10

רווחה

פתח את כח החברים כמועדון צרכנות בזכות גודלה של ההתאחדות, המקנה כח קנייה גדול. להשתמש בכח זה כמאפיין ייחודי לחברי הלשכה, לפנייה שיווקית ממוקדת, על מנת לקבל הנחות והטבות השמורות לגופים חזקים ומאורגנים.

10

הצלחת הלשכה ויכולתה לממש את המטרות שאותן הציבה לעצמה, תלויה במידה רבה בגודלה (ככוח בעל השפעה לצורך השגת המטרות),
בשיתוף הפעולה של החוקרים וכן בהכרה הציבורית שלה תזכה הלשכה.

לפיכך קיימת חשיבות רבה שכל העוסקים בענף (חוקרים, מתאמנים, בעלי משרדים וכן בעלי רישיונות חוקר פעילים ושאינם פעילים)  יתפקדו וירשמו כחברי לשכה !

WordPress Theme built by Shufflehound. © עיצוב ובניית האתר: Studio SRH