עובד בן 64, הרים דלת ברזל במשקל 100 ק"ג, ביחד עם שלושה עובדים נוספים, ונפגע בגבו. נשמע מוכר? לאחרונה, ניכרת עלייה משמעותית בכמות התביעות המוגשות לבתי המשפט על ידי עובדים, שניזוקו בגבם כתוצאה מהרמת משאות. בסקירה זו נראה, שהמצב המשפטי מורכב הרבה יותר משחשבנו, בהיעדר…