"כי בתחבולות, תעשה-לך מלחמה; ותשועה, ברוב יועץ “ – משלי פרק כ"ד.

בעת ביצוע תשאול או חקירה יש במקרים רבים צורך בשמוש בתחבולות ותכסיסים.

כאשר מדובר בחקירה גלויה – לעתים מדובר על מצבים שבהם החקירה מגיעה למבוי סתום עקב העובדה שהנחקר בוחר שלא לשתף פעולה עם המתשאל, כלומר לשתוק או לשקר.

כאשר מדובר על חקירה סמויה – כדי לקבל את המידע הרצוי מהיעד יש לבנות תכנית מדוקדקת שתכלול סיפור כיסוי חוקי ומהימן שבמסגרתו ניתן יהיה לאסוף את המידע באופן סמוי וזאת מבלי שהמתושאל ירגיש שמתבצע איסוף כזה, או לעתים לשלב בחקירה גם מעקבים סמויים לצורך התחקות אחר תנועותיו של האובייקט ושגרת יומו.

הסתבכות של הנחקר בשקריו הנה תוצאה חיובית כתוצאה משמוש בתכסיס.

כשמדובר על סוגי תכסיסים בחקירה ניתן למנות שלוש קבוצות עקריות:

  • אנושיים – הפעלת מדובב,הפעלת סוכן, הפעלת לחץ דרך שותף לעבירה וכו'.
  • טכניים – הקלטות,מעקבים, צילומים סמויים, בחקירות המבוצעות על ידי גורמי חקירה ממלכתיים מתבצעים לאחר קבלת צו בית משפט גם האזנות סתר, הפקת תדפיסי שיחות, איכונים של טלפונים סלולאריים וכו'.
  • מניפולטיביים – הצגת מצבו של הנחקר כקשה מבחינה משפטית, הצגת תמונת מצב לפיה שותפו של הנחקר כביכול הודה כבר וקשר את הנחקר לעבירה, חקירה תחת סיפור כיסוי הולם, הצבת מלכודות כגון שטרות כסף מסומנים או סימון סחורה שיש חשש שתיגנב באמצעות אבקה זוהרת, בחקירות המבוצעות עלידי גורמי חקירה ממלכתיים לאחר קבלת צו בית משפט לעתים מתבצעים בידוי מסמכים או הצגת עדות שבה כביכול שותפו של הנחקר לעבירה הודה וטען שהנחקר היה הגורם הדומיננטי בעבירה.

בעת ביצוע תכסיסים ותחבולות בחקירה יש לתת את הדעת למגבלות החוק:

חל איסור על ביצוע האזנת סתר – כל חוקר מתחיל מכיר את התרחיש הידוע בסרטי הבלשים בו החוקר מכניס את שני השותפים לעבירה לחדר החקירות, מפעיל בלי ידיעתם מכשיר הקלטה ואז יוצא החוצה לאחר שקראו לו בפתאומיות – מתוך מחשבה שידברו ביניהם ויתאמו גרסאות והדבר יונצח בהקלטה.

למען הסר ספק – מותר ואף רצוי לתעד בהקלטה סמויה את התשאול ברציפות והדבר חוקי ולגיטימי כל עוד מבצע ההקלטה הנו צד בשיחה ונוכח בה או שקיבל מראש את הסכמת אחד מהצדדים בשיחה לבצע את ההקלטה.

במקרה בו מתבצע מעקב סמוי אחר עובד של החברה אשר מגיע במהלך המעקב לבית קפה ומקיים פגישה עם אדם אחר – מותר לחוקרים לתעד את הפגישה בוידאו בלבד אך ללא סאונד, אם ניתן לשמוע באוזן (לא באמצעות מכשיר) את השיחה המתקיימת בין השניים – ניתן לבצע רישום של עקרי הדברים שנאמרו בה אך אין להקליט אותה או לתעד אותה בהקלטה.

חל איסור על זיוף מסמכים וחתימות או מסמכים רשמיים.

  • יש להיזהר שלא להבטיח הבטחות כוזבות וללא כיסוי – סעיף זה רלוונטי במיוחד לתשאול עובדים החשודים בביצוע עבירה או הנחשדים בגניבה/ במעילה. אין להיגרר להבטחות של "אם תודה -לא יפטרו אותך" אלא אם הנ"ל סוכם מראש עם מקבל ההחלטות הבכיר ביותר בארגון בו מועסק העובד, כנ"ל "אם תודה ותספר את כל האמת – נסגור את העניין בחברה ולא תוגש נגדך תלונה במשטרה" אלא אם הנ"ל סוכם מראש עם מקבל ההחלטות הבכיר ביותר.
  • יש לזכור כי באם יוחלט להגיש תלונה במשטרה בעקבות ממצאי התשאול – כאשר יש מספר מעורבים בעבירה יש צורך להגיש למשטרה את כל חומר החקירה ולא ניתן להגיש את התלונה באופן סלקטיבי רק כנגד חלק מהמעורבים בעבירה או להבטיח "חסינות" לעובד שהודה.
  • יש להיזהר שלא לצלם אדם ברשות היחיד – כמו שנאמר "ביתו של אדם הוא מבצרו". בעולם המודרני נעשה שמוש רב בציוד צילום וידאו סמוי המתעד סאונד וכן וידאו. אם מסיבה כלשהי התשאול מתבצע בתוך ביתו של הנחקר מותר לתעד בהקלטה סמויה את השיחה אך אסור לתעד בוידאו סמוי בתוך הבית.
  • בעת ביצוע חקירה תחת סיפור כיסוי – יש להיזהר שלא להתחזות לנציג של רשות ממלכתית, להיזהר שלא להתחזות לבעל מקצוע הטעון רישוי, יש להיזהר שלא לעשות לנחקר מניפולציה רגשית ( הצעת עבודה למשל ), ולהיזהר שלא לשדל את הנחקר לדבר עבירה.

בעת ביצוע תכסיסים ותחבולות בחקירה יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

א. נדרש תכנון מוקדם – כולל לימוד הנחקר והרקע שלו לרבות אופיו ומאפייניו האישיים
ב. יש לבנות סיפור כיסוי חוקי מעורר אמון ככל שניתן
ג. יש להקפיד על תיעוד רציף בהקלטה ואם אפשר גם בוידאו סמוי
ד. תכסיסי החקירה הנם חומר חקירה שלא ניתן להעניק לו חסיון ויחשפו בהמשך אם בחקירה המשטרתית בהמשך להגשת התלונה אם תוגש והן בבית המשפט אם יתנהל משפט בעניין
ה. כל הפעולות צריכות להתבצע בכפוף לחוק
ו. במקרה של ספק בדבר חוקיות תכסיס או תחבולה – מומלץ לקבל יעוץ משפטי
ז. תכסיסים ותחבולות בחקירה חשובים ביותר לביסוס התשתית הראייתית