רישיון לניהול משרד חקירות ורישיון חוקר פרטי

בשנים האחרונות שירותי החקירות הפרטיות בישראל – צמחו באופן משמעותי. הצורך במידע אמין ומוכח, הוא צורך שמלווה כל הליך וכל החלטה העומדת בפנינו.

לא פלא שאנשים רבים מתהדרים בניסיון ויכולת לאסוף ולהשיג מידע, אולם רבות הפעמים בהן לא די בהתהדרות זו, בייחוד כשמדובר בהכרת המסגרת המשפטית, לרבות החזקת רישיונות ודגש על חוק חוקרים פרטיים.

מטרת מאמר קצר זה, הינה לסייע בהבהרת ההבדלים בין רישיון משרד חקירות לבין רישיון חוקר פרטי, ולהדגיש את החשיבות של פנייה למשרדי חקירות רשויים.

רישיון חוקר פרטי – מהו?

הגדרה ודרישות

מדובר בהיתר, הניתן לאדם העוסק בשירותי חקירה, באופן עצמאי או כשכיר, תחת מסגרת של משרד חקירות בלבד.

במדינת ישראל, קבלת רישיון חוקר פרטי כרוכה בעמידה בקריטריונים ספציפיים, בינם:

1.  בעלות אזרחות ישראלית או תושבות קבע.

2.  היעדר עבר פלילי.

3. השלמת התמחות של שלוש שנים תחת משרד חקירות.

4. עמידה בבחינה של משרד המשפטים בדיני ישראל ואתיקה מקצועית.

5. קבלת אישור מהוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.

רישיון לעסוק בחקירות, טומן לזכות המחזיקים בו, ידע בסיסי, לכל הפחות; כישורים סטנדרטים; היכרות עם כללים אתיים, הדרושים לביצוע חקירות באופן מקצועי ואחראי; וכלים לביצוע עבודה, על הצד הטוב ביותר. משרד המשפטים מעניק רישיון לחוקר פרטי למשך שנה, אשר בתום שנה קלנדרית זו, על החוקר לחדש את רישיונו

ההתמחות:

חוקר מתחיל נקרא בעגה המקצועית: ׳מתאמן׳. טרם קבלת הרישיון עליו להתאמן במשרד חקירות רשוי לאורך 3 שנים, כאשר הסטטוס התעסוקתי שלו מוגדר כשכיר. בתום 18 חודשים ראשונים לאימון, רשאי חוקר לגשת למבחן דיני ישראל ואתיקה, מטעם משרד המשפטים, אשר מקנה לו אישור לעסוק בחקירות פרטיות, אולם עדיין במסגרת משרד חקירות רשוי.

עם סיום 3 שנות האימון, חוקר רשאי להציע את שירותיו למשרדי חקירות בלבד, כעובד עצמאי (פרילנסר) או כשכיר, וזאת למשך 5 שנים נוספות מיום קבלת רישיון חוקר פרטי. במהלך 5 שנים אלו אין הוא מורשה להציע שירותי חקירות ללקוחות באופן אישי.

לאחר תקופה זו, יכול החוקר להגיש בקשה לקבלת רישיון לניהול משרד חקירות.

נציין, כי לא כל חוקר פרטי הינו בעל רישיון משרד חקירות, ורק משרד חקירות רשוי, רשאי להעניק שרותי חקירה לציבור.

רישיון משרד חקירות – מהו?

הגדרה ודרישות:

רישיון משרד חקירות בישראל, מתייחס להיתר שניתן על ידי משרד המשפטים, לאדם, העוסק במתן שירותי חקירות, ובאפשרותו להציע שירותיו לכלל. שירותים אלה עשויים לכלול (אך אינם מוגבלים) בדיקות רקע, חקירות הונאה, מעקב ומעקב אחר נכסים וחקירות גלויות וסמויות.

על פי חוק, קבלת רישיון משרד חקירות במדינת ישראל, מותנית במספר דרישות:

1.         רשיון חוקר פרטי בתוקף

2.         נסיון של 5 שנים בחקירות, מיום הוצאת רשיון חוקר פרטי

3.         בדיקה ואישור מטעם ועדת הרישוי במשרד המשפטים

מטרת דרישות אלו, הינה, בין היתר, להעניק ללקוחות רמת בטחון באשר לחשיפת ושיתוף המידע, הנוגע לקבלת השירות.

לעבודה עם משרד חקירות רשוי מספר יתרונות: ראשית, משרדים אלה מחויבים בהעסקת חוקרים פרטיים רשויים בעלי ניסיון וידע בדיני ישראל, באופן בסיסי עד מיטבי. כמו כן, משרדים רשויים נתונים לפיקוח שוטף, המעניק ללקוחות שקט נפשי, והידיעה, כי החוקרים פועלים בגבולות החוק.

הבדל נוסף וחשוב, הוא החשיבות בהגשת דו״חות חקירה. בעלי משרדים, הם אלה היחידים, אשר רשאים להגיש דו״חות לבית משפט. כל חקירה שמתבצעת ואיננה תחת חסות משרד חקירות, מהווה פגיעה בפרטיות, וכל ממצא המושג בדרך זו, דינו להיפסל בבית המשפט, ועלול לגרור נקיטת הליכים, כנגד המבצע והמזמין.

אימות רישיון משרד חקירות

על מנת לוודא כי משרד חקירות אכן רשוי, יש לבקש הצגת הרישיון.

אימות הרישיון ומספרו, יכול להתבצע בקלות גם באתר משרד המשפטים, אשר מנהל רשימה ציבורית של המשרדים הרשויים – אליו ניתן לגשת באופן מקוון — https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/search-office-investigators?skip=0 או בפנייה ללשכת החוקרים הפרטיים בישראל 

אי אימות רישיון של משרד חקירות, עלול לחשוף את הלקוחות לסיכונים רבים.
למעשה, פנייה למי שאינו אוחז ברישיון לניהול משרד חקירות, משמעותה השלכת הכסף ששולם בעבור החקירות, לטמיון, היות ואלה בוצעו שלא כדין; והובלה לפגיעה, שלרוב אינה ניתנת לתיקון.

אחרית דבר:

הכרת קיומו של רישיון לניהול משרד חקירות פרטיות, חיוני לפרט, לעסקים, למוסדות ציבור, בנקים וחברות ביטוח – המבקשים שירותי חקירה מקצועיים.
על ידי בחירה במשרד חקירות רשוי, לקוחות יכולים להבטיח לעצמם מקצועיות ואיכות סטנדרטית בגין השירותים הניתנים.

שימו לב למי אתם פונים והיו חכמים.