חדשות לבקרים נחשפות ומתפרסמות באמצעי התקשורת פרשיות בהן עובדים של חברות מעלו בכספי החברה שהעסיקה אותם או בסודותיה המסחריים. התופעה קיימת בגופים ממשלתיים, בחברות ציבוריות וכן בחברות פרטיות. זכורה לכולנו תופעת המעילה בבנק למסחר אשר במסגרתה מעלה העובדת הגב' אתי אלון בכספי הבנק בהקפי ענק שהביאו בסופו של דבר לקריסתו. על פי הפרסומים הגב' אלון פתחה 206 חשבונות פיקטיביים בהם העמידה הלוואות גב אל גב ואת כספי ההלוואה משכה לרשותה. עוד פורסם כי המעילה נמשכה במשך מספר שנים.

בחקירת המעילה בלטו העדר בקרה ופיקוח על הנעשה בבנק – אשר איפשרו בעצם למעילה להתמשך. סה"כ הכספים שנגנבו ע"י הגב' אתי אלון בתקופה המדוברת על פי הפרסומים עמד על כ271 מיליון ש"ח לערך.

תופעת המעילות והגניבות בידי עובדים – מחייבת את המעסיק המעוניין להגן על מפעלו, על קניינו, על סודותיו המסחריים או על המידע הרגיש השייך ללקוחותיו – לקיים מערך בקרה סדיר ולבצע בדיקות וביקורות יזומות במסגרת עבודתו השוטפת של הארגון. על בדיקות וביקורות אלה לכלול את התהליכים הקשורים לקבלת/ הוצאת סחורות או שרותים, קבלת/ הוצאת כספים ולקיים בדיקות וביקורות תקופתיות גם לעובדים המועסקים במשרות המצריכות מידה רבה של מהימנות ויושר אישי. האמור כולל עובדים היושבים על צמתי מידע רגיש/ קבלת והוצאת סחורה/ גביית כספים/ ניהול המלאי/ ביצוע מכירות ותמחור שרותים ללקוחות/ שיווק מכירות וחלוקה/ וכן עובדים בעלי נגישות למחסנים, משרדים, אזורים ממודרים, למסמכים ולמידע רגיש – בשעות שאינן שעות הפעילות השגרתיות של הארגון, כלומר מאבטחים/ שומרים ועובדי נקיון .

נסיון העבר מראה כי לא אחת – מאבטחים ושומרים היו מעורבים בגניבות ובמעילות, תוך ניצול עובדת היותם בעלי נגישות למחסנים ולמלאים בשעות שבהן אין פעילות או נוכחות של עובדים.

בחברת משקאות גדולה התקבל בזמנו מידע אנונימי לפיו שומרי סוף השבוע מעורבים בגניבת כמויות גדולות של סחורה באופן שיטתי. בדיקת חסרי המלאי בחברה לא העלתה חוסרים גדולים מהרגיל אך למרות זאת באישור המנכ"ל בוצעה חקירה סמויה שכללה תצפיות סמויות לעבר אתר החברה במהלך סוף השבוע. במהלך החקירה תועדו השומרים הקבועים של סופי השבוע אשר היו מטעמי כשרות "גויים של שבת" – כשהם מכניסים משאיות חלוקה אל החצר התפעולית ומעמיסים אותן באמצעות מלגזות במשטחים שלמים של סחורה, אותה פרקו אחר כך אצל מזמין הסחורה הגנובה.

עובדי הנקיון – המסתובבים לעתים בקודש הקודשים של החברות כולל בחדרי הישיבות ומשרדי ההנהלה הנם אף הם בעלי גישה למידע רגיש ולמסמכים מסווגים אם על השלחנות ואם בפחי איסוף פסולת הנייר לגריסה. לפני מספר שנים פורסם בעיתונים כי חוקר פרטי אשר חפץ במידע רגיש מתוך משרדי אחת מחברות הסלולר לצורך אחד מלקוחותיו – הפעיל את אמו אשר הועסקה במקום כעובדת נקיון לצורך גניבת מסמכים עבורו מתוך משרדי חברת הסלולר. לאחר זמן, עובדת הנקיון נתפסה כשהיא מוציאה מסמכים מהחברה והובילה את החוקרים אל בנה החוקר.
במקרים מסוימים עובדי נקיון עשויים גם לנצל את העובדה שהם מוציאים פחים עם אשפה החוצה –כדי להחביא פריטי סחורה שונים בפחים הנ"ל .

מחקר שפורסם בחודשים האחרונים ע"י משרד ההגנה האמריקאי (DOD) קובע כי ביצוע של בדיקות פוליגרף תקופתיות ואקראיות חיוני ביותר והנו כלי מפתח בשיפור רמת הבטחון והאבטחה. על פי המחקר בוצעו במשך כשנה לערך עד לחודש מאי 2012 סה"כ 41,057 בדיקות פוליגרף תקופתיות אקראיות לעובדים בגופים ממלכתיים שונים הקשורים לבטחון ארה"ב, במסגרתן ב 3,903 בדיקות נחשפה מעורבות של הנבדקים בעבירות שונות החל מעבירות קלות ועד להסתרת נסיונות ממשיים לאיסוף של מידע על ידי שרותי ריגול זרים ועבירות חמורות נוספות. במהלך חמשת החודשים הראשונים של בדיקות – נחשפו 1470 מקרים של עבירות שונות לרבות: פורנוגרפיית ילדים, סמים, וזיוף מסמכים. נמסר כי ברוב המקרים שנחשפו לא היה כל מידע מוקדם אשר למעורבות הנבדקים בעבירות שנחשפו – עד לביצוע בדיקות הפוליגרף.

לאור כל האמור – ביצוע בדיקות פוליגרף תקופתיות ואקראיות לעובדים הנו כלי חשוב ויעיל ממדרגה ראשונה לחשיפה ולמניעה של הונאות ושל זליגת מידע רגיש וסודות ארגוניים.

בעת ביצוע בדיקת פוליגרף תקופתית – מנוסחות שאלות רלוונטיות הקשורות לתפקידו של כל נבדק ספציפי ולתחום העיסוק של החברה המעסיקה אותו.

 

כאשר מדובר על מחסנאים למשל, ניתן לשאול את השאלות הבאות:

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת סחורה מהמחסן של החברה ?

• בחצי שנה אחרונה האם שיתפת פעולה באופן כלשהו עם אדם אחר בגניבת סחורה מהמחסן של החברה?

• בחצי שנה אחרונה האם מכרת פריטי סחורה של החברה באופן פרטי ?

כאשר מדובר על נהגי חלוקה, ניתן לשאול את השאלות הבאות :

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת סחורה מהמחסן של החברה ?

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת סחורה שהיית אמור לספק ללקוח של החברה ?

• בחצי שנה אחרונה האם מכרת סחורה של החברה באופן פרטי ?

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת כספים שגבית מלקוחות של החברה?

כאשר מדובר על מאבטחים ושומרים, ניתן לשאול את השאלות הבאות:

• בחצי שנה אחרונה האם היית מעורב בגניבת סחורה מהחברה?

• בחצי שנה אחרונה האם היית מעורב בגניבת פריט ציוד כלשהו מהחברה?

• בחצי שנה אחרונה האם שיתפת פעולה עם גורם כלשהו בגניבת מידע פנימי סודי של החברה?

• בחצי שנה אחרונה האם התבקשת על ידי גורם כלשהו לשתף פעולה בגניבה מהחברה?

כאשר מדובר על עובדי נקיון, ניתן לשאול את השאלות הבאות:

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת מוצרי מזון מהמטבח של החברה?

• בחצי שנה אחרונה האם שיתפת פעולה עם עובד אחר בגניבות מהחברה?

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת פריט ציוד כלשהו מהחברה?

• בחצי שנה אחרונה האם שיתפת פעולה עם גורם כלשהו בגניבת מידע פנימי סודי של החברה?

• בחצי שנה אחרונה האם גנבת חומרי ניקוי מהחברה?

בעת ביצוע בדיקות פוליגרף תקופתיות אקראיות לעובדים יש להקפיד על מספר כללים:

א. להודיע לנבדקים לפחות יום קודם על הכוונה לבדוק אותם ועל מועד הבדיקה שלהם וכן להסביר להם שמדובר בבדיקה תקופתית שגרתית . אין לבצע בדיקות פוליגרף בהפתעה – הדבר עשוי להכתים את הבדיקה ולפגום משמעותית במהימנותה .

ב. לוודא שהנבדק הגיע לבדיקה אחרי שינה , אם עבד לילה – יש לאפשר לו לישון ולהיבדק כשהוא רענן .

ג. לוודא שנבדק הנוטל תרופות באופן קבוע יטול אותן כסידרן ולא ימנע מנטילתן ביום הבדיקה . יש להנחות את הנבדק לדווח לבודק אלו תרופות הוא נוטל.

ד. במקרה בו נדרש מתורגמן – יש להיערך לכך מבעוד מועד. בכל מקרה בו נדרש מתורגמן יש לוודא הימצאות אדם מתאים לביצוע התרגום – שאין לו קשר לנבדק ובוודאי שלא יחסי מרות עם הנבדק. המתורגמן צריך לשלוט היטב בעברית וכן בשפתו של הנבדק כדי שיוכל לתרגם לו את דברי הבודק כלשונם לשפתו וכן לנסח את השאלות כפי שהבודק מנחה אותו – בשפתו של הנבדק. בזמן בדיקת הפוליגרף שאלות הבדיקה יוקראו לנבדק על ידי המתורגמן בשפתו.

לסיכום:
בדיקת הפוליגרף התקופתית הנה כלי חשוב ומשמעותי לחשיפת עבירות ומעילות וכן ביצירת אווירה של בקרה ופיקוח וצמצום העבירות בטווח הרחוק. ראוי להדגיש כי בדיקות אלה אינן תחליף לבקרות חיוניות נוספות על תהליכי העבודה ועל קיום נהלים מסודרים ובקרה שוטפת, ליווי ופיקוח על ידי איש מקצוע – קב"ט. החל משלב קליטת העובד וביצוע ראיון ראשוני יסודי גם בפן המהימנותי, ביצוע בדיקות פוליגרף טרום תעסוקתיות למועמדים לתפקידים המצריכים מידה רבה של מהימנות ויושר לרבות נגישות לכספים / סחורות / סודות ארגוניים, קיום נהלי עבודה מסודרים בנושא הוצאת וקבלת סחורות, טיפול בחזרות ובפחתים, פיקוח על השמדות סחורה פגומה, טיפול בכספים, הפעלת מקורות בקרב עובדי הארגון, ביצוע ספירות מלאי שוטפות – וכן מתגלגלות אקראיות ויזומות, ביצוע ביקורות פתע למחסנאים למלקטים ולצוותי חלוקה ועוד.