עבודתו של ממונה הבטחון / הקב"ט בחברות ועסקים אינה פשוטה כלל וכלל. במכלול תפקידיו הוא נדרש בין היתר לבצע חקירות ותחקור של אירועים חריגים ולברר חשדות לאי סדרים וחשדות לעבירות משמעת ועבירות פליליות שונות בתחום הארגון שעליו הוא אחראי.
מעבר למקצועיותו ולנסיונו של ממונה הבטחון / הקב"ט, יש חשיבות מכרעת גם לתנאים בהם הוא מבצע את החקירה או התשאול. הצלחת התשאול מושפעת מגורמים משתנים רבים הקשורים בין היתר למקום בו מתבצע התשאול (בחדר החקירה – משרדו של ממונה הבטחון או במקרים רבים ואחרים מחוץ לחדר החקירה), אוירת חדר החקירה, מספר הקב"טים הנוכחים בחדר שבו מתבצעת החקירה ועוד.
מאמר זה יעסוק בגורמים המשתנים אשר נכללים במונח "מעטפת התשאול" והשפעתם על הצלחת התשאול או החקירה.
אוירת חדר החקירה
ככלל, כדאי לממונה הבטחון לשאוף לבצע את התשאול ב"מגרש הביתי שלו" קרי במשרדו או בחדר מתאים אחר אשר הוכשר לשמש אותו לצורך ביצוע החקירה, אך במקרים רבים המציאות מכתיבה תנאים שונים. בחברות אשר פועלות בפריסה ארצית ואשר מפעילות מספר אתרים שונים – לרוב התשאול מתבצע באתר הספציפי שבו התרחש האירוע נשוא הבדיקה או שבו מועסק העובד החשוד בביצוע המעשה הנחקר. מכיוון שכך, הרי שבמקרים אלו ממונה הבטחון מגיע אל האתר שהנו בעצם סביבת עבודתו הטבעית של העובד שנחשד בעבירה ומתשאל אותו למעשה בסביבתו הטבעית או "במגרשו הביתי" של הנחקר.
לאור עובדה זו – במקרים רבים התנאים שבהם מתבצע התשאול של העובד ע"י ממונה הבטחון אינם אופטימלים מבחינתו של האחרון וזו בלשון המעטה.

יש לשאוף להתאים את אווירת החדר שבו מתבצעת החקירה/ השיחה עם העובד שנחשד במעורבות באירוע הנבדק למספר גורמים משתנים:

 • סוג העבירה ומידת המעורבות של הנחקר / העד באירוע.
 • יכולות ונסיון החקירה של ממונה הבטחון המשמש בעצם כחוקר במקרה זה. חוקר "ירוק" וחסר נסיון אשר נדרש לתחקר חשוד שהנו בעל נסיון עשיר בחקירות לרוב יאובחן כחסר נסיון ע"י החשוד תוך זמן קצר, בדומה לזיהוי בלשי משטרה חדשים על ידי עבריינים. החוקר חסר הנסיון, כמו השוטר חסר הנסיון, עשוי לשדר אגרסיביות ותוקפנות בנסיון לשדר שליטה במצב ולחפות על חוסר הבטחון העצמי שלו. מחקרים שנעשו בעולם בנושא אלימות שוטרים מראים קשר ברור בין גילויי אלימות משטרתית מיותרת ובין העדר נסיון או חוסר בטחון עצמי של השוטרים.
 • חומרת העבירה וגישת החברה לעבירה. ככל שהעבירה חמורה יותר כך יפחת הסיכוי לקבלת הודאה מהעובד החשוד והפוך ( ככל שמדובר בעבירה קלה יותר כך יהיה למי שביצע אותה קל יותר להודות במעשה).
 • אפיון העובד הנחקר: גיל, מעמד, השכלה, נסיון קודם בחקירות, מוצא, סממנים מיוחדים. סעיף זה מתייחס בעצם גם לאפיון החוקר במקרה זה ממונה הבטחון ולמרכיבי ההתאמה של חוקר/ נחקר. מחקרים שנעשו בעולם מיחסים חשיבות גבוהה לשניות הראשונות של המפגש ולרושם הראשוני שנוצר בהן בתחילת האינטראקציה שבין החוקר והנחקר, בדומה למפגש בין סוכן מכירות ולקוח פוטנציאלי.
 • סוג הנחקר: קורבן, עד, חשוד. לכל סוג נחקר יהיה רצון שונה לשתף עם החוקר פעולה. הקורבן ירצה לרוב לחשוף / לגלות את מבצע העבירה אך לא תמיד, ישנן עבירות לא מדווחות וישנם קורבנות שהיו שותפים למעשים שאינם רוצים שיחשפו אם עקב מעורבותם במעשים פליליים ואם עקב תחושת בושה או תחושת אשם ( כמו במקרים של קורבנות להטרדות מיניות למשל). העד לאירוע או למעשה ישתף פעולה בהתאם לאינטרסים שלו ולמידת הנזק שעשוי להיגרם לו אם למשל יוודע ש"הלשין", לעתים עובדים אשר היו עדים לעבירה או לאירוע שהתרחש במקום עבודתם חוששים לדווח על מה שראו עקב חשש מפגיעה בהם ע"י מבצע העבירה. העובד החשוד אשר אכן ביצע את מה שחושדים שעשה – יהיה בעל המוטיבציה המועטה ביותר לשתף פעולה עם ממונה הבטחון החוקר אותו, והעובד החשוד אשר לא ביצע את מה שחושדים שעשה – יהיה בעל מוטיבציה גבוהה יותר לשתף פעולה עם ממונה הבטחון החוקר אותו מתוך נסיון לנקות ולטהר את שמו.

אווירת החדר שבו מתבצעת החקירה תושפע מגורמים נוספים בהם:

 • נוכחות של יותר מחוקר אחד בחדר, במקרה זה יותר מקב"ט אחד – עשויה ליצור תחושה של איום אצל העובד הנחקר.
 • נוכחות של אנשים נוספים שאינם קשורים לעניין – מאפיין מצבים של תשאול בתנאים קשים של מרחב פתוח "אופן ספייס" או בזירת ההתרחשות. לעתים ממונה הבטחון מגיע לדוגמה אל לקוח של החברה בהמשך לטענה על גניבה על ידי נהג חלוקה למשל והתשאול הראשוני מתבצע אצל הלקוח בעצם.
 • מיקום העובד הנחקר / ממונה הבטחון (החוקר) בחדר שבו מתבצעת החקירה – קרוב זה לזה, רחוק זה מזה, כששלחן מפריד ביניהם, זה לצד זה, החוקר (ממונה הבטחון) על כיסא גבוה מזה של העובד הנחקר ליצירת תחושת סמכותיות, חוקר על כיסא נחות מזה של העובד הנחקר ( כמו במשרדו של הנחקר למשל כשהחוקר על כיסא האורח אינו מומלץ להצלחת התשאול). קירבה פיסית בין החוקר והעובד הנחקר באופן היוצר אצל האחרון תחושה של פלישה למרחב הטבעי שלו עשויה אף היא להשפיע על התשאול .
 • שינוי גווני הטון של קולו של ממונה הבטחון החוקר ושמוש נכון בגווני הקול השונים ישפיעו על האוירה של החדר שבו מתבצע התשאול (טון שקט, רגוע, כועס, סמכותי, צעקני, רך).
 • מגע פיסי קל עם העובד הנחקר (לא אלים) ישפיע אף הוא על אוירת החדר שבו מתבצע התשאול ויסייע ל"שבירת דיסטנס" בין הממונה הבטחון החוקר לעובד הנחקר. כשהחוקר משוחח עם הנחקר ומגיש לו כוס מים ומניח ידו על כתפו למספר שניות וכו'.
 • עיצוב החדר שבו מתבצע התשאול / החקירה: החדר צריך להיות מואר יחסית ובגודל סביר. לא גדול מדי כדי שלא לאבד אינטימיות אך גם לא קטן מדי כדי שלא לתת תחושה לא נעימה של צינוק. ריהוט חדר החקירה אמור לשרת את מטרתו ולשדר אווירת חדר חקירות. במקרים רבים עושים שמוש בחדר של מנהל עם ריהוט מפואר לטובת תשאול של עובד וכו', כדאי לבחור חדר מתאים עם ריהוט סולידי וללא ריהוט צעקני צבעוני ספות צבעוניות וכו'. גוון קירות חדר החקירות צריך להיות בהיר ונקי ככל הניתן, רצוי להימנע מגורמים מסיחים על הקירות ומתצלומים משפחתיים של ממונה הבטחון החוקר אשר עשויים להסיח את דעתו של הנחקר או לספק לו מידע אישי על ממונה הבטחון שלא היה אמור להיחשף אליו.
  ישנם גורמים רבים אשר עשויים להוות גורמים מסיחים ומפריעים במהלך החקירה / התשאול:
 • קבלת שיחות טלפון/ סלולר/ אסמסים/ הודעות דוא"ל תוך כדי החקירה. בעידן זה של קידמה טכנולוגית יש לתת את הדעת ולהימנע ככל שניתן מגורמים אלה. במקרים בהם העובד הנחקר מקבל אסמס או שיחת טלפון תוך כדי התשאול – על החוקר (ממונה הבטחון) להסביר לו בנימוס שהוא מבקש שיכבד אותו ויכבה/ ישתיק את הטלפון למשך התשאול כפי שגם הוא עשה. אם מדובר במשרדו של ממונה הבטחון – עליו להשתיק את הרמקול של המחשב המבשר על הגעת הודעת דוא"ל חדשה ולהיות קשוב ומקשיב לנחקר. הודעות אסמס עשויות גם להיות כלי לתאום גרסאות בין נחקרים וחשודים.
 • רעשי רקע או רעש חיצוני במהלך התשאול. צעקות מחוץ לחדר שבו מתבצע התשאול, רעש מלגזות או משאיות, צפצפת רוורס של רכב כבד, צלצולי טלפון או שיחות קולניות מחוץ לחדר עשויות להוות גורם מסיח ומפריע.
 • כניסה ויציאה של אנשים מהחדר. במשרדו של ממונה הבטחון: כניסה או יציאה של עובדים אחרים של מחלקת הבטחון, במשרד שהוכשר לביצוע התשאול באתר מרוחק של החברה: כניסה של עובדים כדי לקחת/ לתת משהו.
 • סמלים קישוטים ותמונות על הקירות – חדר חקירות קלאסי נעדר תמונות וקישוטים ויש בו רק שלחן ושני כסאות (חוקר ונחקר). יש להימנע במדת האפשר מנוכחות עצמים מסיחים על הקירות, ביחידות חקירה ממלכתיות מקובל לתלות תעודות וציונים לשבח על קירות החדר, כסמלים המעידים על נסיונו ומעמדו של החוקר .
 • סביבת העבודה של החוקר (ממונה הבטחון) – יש לוודא כי סביבת העבודה של החוקר מסודרת ונקיה, ראוי לזכור כי כפי שהחוקר מתרשם מהעובד הנחקר או מהעד כך גם הם מתרשמים ממנו במהלך שהותם במשרדו/ על יד שלחנו. עובד נחקר או עד שמתבקש לשבת ליד שלחן מלוכלך בשאריות הבורקס של ארוחת הצהרים של ממונה הבטחון יתייחס אל החוקר בהתאם. כנ"ל אם שלחן העבודה של ממונה הבטחון עמוס ומכוסה בפתקי "ממו" עם רשימות וטלפונים. יש להתאמץ עד קצה גבול היכולת שלא לחשוף חומר חקירה בפני הנחקר, חוקרים רבים אשר השאירו בהסח הדעת חומר חקירה רגיש על שלחנם והנחקר הבחין בחומר הנ"ל שילמו על כך מחיר כבד (אם של כשלון התשאול ואם של השמדת החומר על ידי הנחקר).
 • הופעת ולבוש ממונה הבטחון בעת ביצוע התשאול – החוקר אמור להיראות יצוגי וללבוש בגדים נקיים ומגוהצים, עליו להיות מגולח ואם הוא בעל שם או זקן עליהם להיראות מסודרים. יש חשיבות רבה להופעת החוקר ולמסר הבלתי מילולי אותו הוא מעביר לנחקר.

חקירה מחוץ למשרדו של ממונה הבטחון:

 • במגרשו הביתי של העובד הנחקר – בסביבת עבודתו או במשרדו של העובד הנחקר. מדובר במגרש הביתי של העובד הנחקר אשר חש בו בנוח והחוקר בעצם כאורח אצלו. הסיטואציה בעייתית שכן ממונה הבטחון החוקר אמור להיות זה שמוביל את החקירה/ התשאול ושולט במצב, בסיטואציה המוזכרת הוא עשוי להיתקל בקושי. במקרים מסוג זה כדאי ורצוי להעביר את מקום התשאול לחדר אחר שאינו סביבתו הטבעית של הנחקר. כמו כן, בעידן זה של קידמה על ממונה הבטחון החוקר לקחת בחשבון כי העובד הנחקר עשוי להקליט ואף לצלם אותו במהלך התשאול האמור.
 • במקום ניטרלי – במקרים בהם אין בנמצא מקום הולם לביצוע התשאול ניתן לקיימו במקום ניטרלי כגון במסעדה, בית קפה, לובי של מלון או חדר במלון אשר יסודר מראש לפגישה, וכו'. יש לזכור חשיבות קיומם של תנאים דיסקרטיים ככל שניתן ולא לשכוח נוכחותם של אנשים זרים בסביבה אשר עשויים להקשיב או לשמוע את השיחה.
 • בזירת העבירה / האירוע – עם הגעת ממונה הבטחון החוקר לזירת העבירה/ האירוע עליו לאסוף מידע ראשוני ולקבל תמונת מצב אשר להתרחשות במקום. במקרים בהם ניתן לדעת ממונה הבטחון להסתייע במז"פ (זיהוי פלילי) והזירה/ מקום ההתרחשות לא שובשו עד להגעת ממונה הבטחון – עליו לפעול לסגירה של הזירה ולמניעת כניסתם של אנשים לא מורשים אליה. הזירה תתועד על ידי ממונה הבטחון בצילומים ובתרשימים וכן יערוך רשימה של כל האנשים שנכנסו אליה עד שהגיע למקום. כיום ניתן לאסוף ראיות וממצאים גם בלי סיוע משטרתי בעזרת מומחי מז"פ פרטיים אשר יכולים לאסוף ראיות כגון טביעות אצבע טביעות רגליים כלי פריצה וכו' ולהעבירם לבדיקה בסגנון בדיקות המז"פ המשטרתיות. בשיטה זו ניתן להשוות טביעת אצבע מהזירה לטביעת אצבע של חשוד פוטנציאלי למשל .

רישום ותיעוד:

ממונה הבטחון המבצע חקירה/ בדיקה של חשד או אירוע פלילי נדרש לרישום ותיעוד מדוקדקים ומפורטים של כל הפעולות שביצע במהלך החקירה מרגע שקיבל או יזם את הטיפול בעניין, לרבות תיאומים ושיחות טלפון, תשאולים שביצע, מוצגים ומסמכים שתפס. דוחות פעולה מפורטים יתעדו פעולות חקירה לרבות תפיסת וסימון מוצגים, יבוצע תיעוד בהקלטה ובצילום ובמדת הצורך גם בוידאו סמוי של פעולות החקירה.

לאחר ביצוע חקירה ממונה הבטחון יעלה על הכתב דו"ח חקירה מסכם אשר יפרט את כל פעולות החקירה, המידע שנאסף והמוצגים שתפס. דו"ח החקירה יועבר להנהלת החברה יחד עם כל חומר החקירה כולל מוצגים, עדויות, קלטות מקוריות (הקלטה/ וידאו). כל אלו יוכלו לשמש כראיות משפטיות אם וכאשר יוחלט להגיש תלונה במשטרה או לפנות לערכאות משפטיות שונות…